Проректор по безопасности Сметана Виталий Теодорович

Тел. 8 (812) 303-50-00, доб. (1645)

e-mail: Vitalii.Smetana@szgmu.ru     

Министерство здравоохранения РФ: телефон доверия